Thanh lý ghế giám đốc bọc da mới 99,9% tại Hà Nội

1,700,000