Thanh lý bàn nhân viên có ngăn kéo và hộc tủ 1m2x0,6m (BCG600)

600,000