Thanh lý bàn làm việc chân sắt có yếm chắn tại Hà Nội mới 99,99%(BCS400)

400,000