Quầy lễ tân đẹp cho khách sạn, văn phòng

3,000,000